fbpx

Privacybeleid

Van Op Stap coaching

wandelcoaching Nathalie Wichink
wandelcoaching raalte

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Op Stap coaching persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Op Stap coaching respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij mij verschaft vertouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Op Stap coaching. Wees je er dus van bewust dat Op Stap coaching niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Op Stap coaching.

Persoonsgegevens die Op Stap coaching verzamelt

 • Jouw voor -en achternaam
 • Jouw adresgegens
 • Jouw telefoonnummer
 • jouw e-mailadres
 • Jouw IP-adres
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website
 • klantnummer
 • bestelgegevens
 • plaatsnaam
 • bankgegevens.

Persoonsgegevens die Op Stap coaching verwerkt, het doel van het gebruik en de bewaartermijnen.

Op Stap coaching verwerkt jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Op Stap coaching, de website bezoekt, je aanmeld voor de nieuwsbrief van Op-Stap coaching, via het contactformulier contact opneemt of je aanmeld voor een zelfcoaching programma. Op Stap coaching verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens stellen mij in staat om:

 • De overeenkomst die klanten sluiten met Op Stap coaching financieel en administratief te kunnen afhandelen.
 • De diensten te kunnen leveren.
 • Klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is.
 • Om mijn dienstverlening verder te ontwikkelen/ te optimaliseren.
 • Jou op maat gesneden informatie aan te bieden (marketing).

Ik hanteer hiervoor de volgende bewaartermijnen:

 • Gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht
 • In elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/ overeenkomst is afgesloten.
 • Indien een dossier langer wordt bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant is, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd en bewaard. op Stap coaching bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld.

Op Stap coaching verwerkt bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van coachklanten uitsluitend overeenkomstig de wet, alleen als deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Dit houdt in dat dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit privacy regelement. Onderstaande gegevens verwerk en bewaar ik.

 • Coachplannen en verslagen in het kader van persoonlijke coaching en/of traning voor teams en organisaties. Deze versalglegging kan medische informatie bevatten indien u die zelf, actief aan ons heeft verstrekt.
 • Testen in het kader van persoonlijke ontwikkeling en coaching.
 • Verslagen ten beheove van re-integratie, voortgang en eindverslagen.
 • Huiswerkopdrachten die gemaakt worden ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling. Zowel schriftelijk als via de online leeromgeving.

Vertrouwelijke en persoonlijke informatie van persoonlijke coachtrajecten en trainingen van Op Stap coaching worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Op Stap coaching hanteert een termijn van vijf jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Op Stap coaching zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Beveiliging

Persoonsgegevens worden door Op Stap coaching beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • Het hanteren van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Op Stap coaching om in te loggen op het digitale systeem.
 • Als coach heb ik een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Op Stap coaching verstrekte persoonsgegevens.
 • Als lid van NOBCO heb ik mij aan de beroepscode te houden.
 • Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Op Stap coaching maakt gebruik van een betrouwbaar TLS certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Verder maak ik geen gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. Mijn digitale apparatuur is vergrendeld met een wachtwoord en/of pincode. Mijn plugins en thema van de website werk ik regelmatig bij. Mocht je de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van Op Stap coaching verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@op-stap-caoching.nl

Gegevens delen met derden

Op Stap coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De facturen die je van mij ontvangt na een rechtstreekse bestelling bij mij persoonlijk (bijvoorbeeld 1 op 1 coaching) worden door mij persoonlijk gemaakt en verstuurd via een beveiligde internetverbinding.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Op Stap coaching in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@op-stap-coaching.nl Op Stap coaching zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MZR, paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Op

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bewaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Op Stap coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Indienen klacht

Op Stap coaching wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Op Stap coaching niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de AVG.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie De overeenkomst bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Op Stap maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Functionele cookies zijn nodig voor het correct laten functioneren van mijn website. Analytische cookies geven mij inzicht in het gebruik van de website van Op Stap coaching. Door deze cookies krijg ik een beter beeld van het gebruik van mijn website en hoe ik deze kan verbeteren om gebruikservaring en de geboden informatie nog beter aan te laten sluiten. Hiervoor gebruik ik Google Analytics. Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Ik gebruik deze om inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield- programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Marketing cookies kan ik gebruiken om bij te houden welke pagina’s je bezoekt op de website van Op Stap coaching. Ik maakt gebruik van Facebook Ads. Profielen die door Facebook aangemaakt worden, zijn de verantwoordelijkheid van Facebook zelf en is zonder meer toegestaan. Als je helemaal geen cookies wilt accepteren van welke website dan ook dan kun je dit instellen in de standaard instellingen van je browser.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Wijzigingen van het privacybeleid

Op-Stap coaching behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze privacyverklaring te wijzigen. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacy verkalring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal Op Stap coaching jou per mail en via de website informeren.